ABLLO vzw

Actiecomité tot beveiliging van het leefmilieu op de Linkeroever en in het Waasland.

Opgericht in 1970, heeft ABLLO vzw tot doel de belangen van natuur en milieu in de breedst mogelijke betekenis te behartigen.

ABLLO vzw maakt deel uit van de Bond Beter Leefmilieu.

Sprekersaanbod: zie document met toelichting (update 2013-11-21)

Memorandum gemeenteraadsverkiezingen 2012 - tekstversie                            / geïllustreerde samenvatting [1,8 MB]

_____________________________________________________________________

ABLLO vzw vierde 40 jaar duurzaam denken en doen
met 3 studie- en demodagen:

11 december 2010  -  Biodiversiteit in het Waasland

15 januari 2011  -  Duurzame stedelijke ontwikkeling

19 februari 2011  -  Transitie is noodzakelijk

Zie programmafolder v2

Hand-outs van reeds gebrachte voorstellingen te downloaden via onderstaande koppelingen:

11 dec. 2010 - Biodiversiteit in het Waasland

15 januari 2011  -  Duurzame stedelijke ontwikkeling

19 februari 2011  -  Transitie is noodzakelijk